e nhận cây iphone 6 trung quốc chạy trương trình nghe nhạc k được.. e nghĩ dễ ăn nên khôi phục cài đặt gốc ..xong nghe nhạc ok.. những mặt sông.. mất imei.. chỉ hiện chữ viettel không hiện cột sống..
ace nào biết chỉ giáo với ạ.. dang gap. @-)@-)@-)@-)@-)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]