ae nào biết rồi đừng lém đá sỏi nhé
nguyên nhân do chạm tai nghe mất loa trong
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]