Rom flash qua CWM 1 : về stock 4.4.4 kikat 2 : nạp CWM bằng odin 3.09 file đây [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] 3 : vào CWM nạp TWRP file đây...
Rom flash qua CWM
1 : về stock 4.4.4 kikat
2 : nạp CWM bằng odin 3.09 file đây [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
3 : vào CWM nạp TWRP file đây [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
4 : vào CWM intall rom vừa tải về link đây [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
nếu gặp cài đặt đã dừng thì nạp lại cái CWM bằng odin xong full wipe hay cứ để cái TWRP full wipe cũng được
một vài hình ảnh đã test
hỉnh đã chỉnh sửa ae muốn lấy hình gốc pm yahu ha [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]