CallBar A5 MT6572 anh em có rom xin giúp mình với! Mình tìm nát hết mà kg thấy rom con này. Thanks anh em nhiều lắm.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]