mới nhận 1 e i9082 bị lỗi như trên,lỗi này chạy 1 file PDA không được nên a e down full file mới ok p/s:a e nào biết xin đừng chém e.... Image:...
mới nhận 1 e i9082 bị lỗi như trên,lỗi này chạy 1 file PDA không được nên a e down full file mới ok
p/s:a e nào biết xin đừng chém e....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]