máy khi nhận cuộc gọi dung 5s là nó sập nguồn và báo cắm sạc. bật ko lên nữa... cắm sạc xong mới lên. liên tục liên tục. ae giúp với...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]