anh em nào làm qua rồi giúp mình với mở băng z3x nhé nhập theo bâm *#0808# mà o info được

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]