máy rớt nước em đã xấy vệ sinh rồi nhưng không lên nguồn.mong a/e giúp đỡ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]