như tiêu đề đã nói anh em nào có file tiếng việt con samsung n7505 cho em xin đang cần gấp anh em nào có giúp với . thanks trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]