NHư tiêu đề ai có e xin vơi ạ.E cắm vô máy tính mãi không nhận driver


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]