như tiêu đề mình đã nói mình nhận cây sam sung c3303 khi sạc một tí nó báo đầy một tí nó báo pin yếu mình đã thử nhiều cục sac khác cũng vậy, do dòng...
như tiêu đề mình đã nói mình nhận cây sam sung c3303 khi sạc một tí nó báo đầy một tí nó báo pin yếu mình đã thử nhiều cục sac khác cũng vậy, do dòng sam sung mình rất ít nhận sửa nên không hiểu nhiều mong ae giúp đơ cảm ơn rất nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]