em mới nhận con máy coolpad 8720l không có tiếng việt .mấy anh cho em xin file a hướng dẫn chạy con này với .up room tiếng việt với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]