bác nào gặp rồi xin chỉ giúp , hôm trước máy tính của em bị lỗi em chạy lại bây giờ cái hộp ATF báo OK mà không thấy nó hiện icon ra màn hình
em vào ổ c mà không mở lên được , bác nào biết xin chỉ giúp . thank

- - - Updated - - -

các bác đi qua xin chỉ giúp , em cài đặt hộp ATF nó báo OK mà không thấy nó hiện icon ra màn hình .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]