Cài nạp tiếng việt samsung galaxy s5 nhật sc04f g900d ok , edit trên nền rom stock ,hard reset không mất tiếng việt ,không cá nhân hóa , không mất data dữ liệu ,xóa bỏ các ưng dụng nhà mạng không dùng đến

Có 2 gói :
Gói dành cho anh em muốn xóa sạch dự liệu
Gói giữ nguyên data dữ liệu

1 vài hình ảnh

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]