nay e nhận cay 1280 bị rơi nước sặc 1 lúc báo không sặc đk
làm hwts các kiểu phần cứng ui k đk cú quá
cho e nó phát phầm mềm ok luôn
bác nào chưa pýt thi like mạnh
còn pýt rồi xin đựng chém tội nghiệp e an tết nha hi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]