Em chuẩn bị unlock G900A bằng Z3 Box . Hình như unlock xong la mất imei , phải ghi file cert lại . Cho em hỏi có cần phải ghi đúng file cert của imei máy không? imei máy em là : 353502064228941 . Cho em xin cái file cert với ! Em không biết lấy ở đâu ra luôn!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]