không biết con C5010E này có flash tiếng việt được không ? cần ae giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]