như tiêu đề em nhận cây lenovo A628T để chạy tiếng việt cho khách...mày mò chạy tiếng việt thế là nó teo luôn...ae ai có file tiếng việt con này thì...
như tiêu đề em nhận cây lenovo A628T để chạy tiếng việt cho khách...mày mò chạy tiếng việt thế là nó teo luôn...ae ai có file tiếng việt con này thì giúp em với..


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]