Ae giúp hộ e ca này với.nhận con no kia x2-01 tình trạng nhận cuộc đến và đi thì k hiển thị tên.chỉ hiển thị số.mang ra flash lại bằng usb bằng tool best crack.khi chạy quên k tháo sim ra.chạy xong mất sạch hết cả số đt.đau thế chứ.lên hỏi a e xem tool đáy có sưót back úp file cũ của máy k.và liêu wite file ấy lại máy thì máy sẽ có danh bạ như ban đầu k.vi cánh bạ lưu cả trên sim và máy mà.ae ai biết cưu e phát này với.để ăn tết cho ngon cái.xin cảm ơn mọi người
trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]