Nhận kèo đêm khuya 2 chú n910s và n910k bị khóa please call mefix done trong vài nốt nhạc

giữ nguyên imei theo máy

fix full vĩnh viễn, trừ khi các cụ tự khóa lại
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]