e đang nhận 1 em m440s treo logo,flash odin toàn báo thiếu pit.ai có máy read cho e xin hoặc ai có thì share e với ạ.e xin cảm ơn ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]