anh em ai có sơ đồ lumia X cho em xin em cần gấp ạ thanks tới 10h hôm nay khách lấy máy về quê


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]