sasmung A847 tiếng việt ok
file có pass [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass inbox : nhấn thanks ,cho xin tý điểm ACE , pass by inbox
chọn tiếng pháp có tv ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]