Thường lỗi này nếu máy nào lỗi nó có 1 vài kiểu nhưng nằm trên nhiều file *.xml
Ta mở từng file lỗi tìm dòng đó báo lỗi và "vô hiệu hóa" nó rất mất thời gian.
Tool này ta chỉ việc paste cài lỗi đó vào nó searching và thay đúng lỗi đó tất cả ứng dụng xả ra để trong folder APK
Cách này rất lẹ, vài cái copy và enter là done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Code:
@ECHO OFF
color 0a...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]