do trình v[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] còn kém cõi nên lấy file của smod duy cho anh em
modem:G530M
version:4.4.4
link

Trích dẫn:

687474703A2F2F7777772E6D65646961666972652E636F6D2F 646F776E6C6F61642F347331323735716D71376E68386D6C2F 473533304D55425531414E4C315F544[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]4731414E4C312E7A6970


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
link mediafile nha anh em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]