em nhận cây máy chạy tiếng việt ,ace xem có cách nào giúp e với ak , thanks ae nhiều
p/s : e cai morelocale 2 ma k dc ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]