Như tiêu đề mình đang gặp 2 máy q-mobile lim10i -cây đầu tiên bị dính pass mình dùng vocanol format chết nguồn -cây thứ 2 read file để chạy cho...
Như tiêu đề mình đang gặp 2 máy q-mobile lim10i
-cây đầu tiên bị dính pass mình dùng vocanol format chết nguồn
-cây thứ 2 read file để chạy cho cây thứ nhất, read xong máy cũng bị mất nguồn
Tình hình này mình nghĩ chỉ có file . pac flash bằng tool mới cứu được
Mình viết bài này mong anh, em giúp đỡ ạ. mình cám ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]