Bác nào có file tiếng việt chuẩn cho em xin với ạ.
thank các bác nhiều....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]