sưu tầm anh duy
Model: SM-A300GVersion
Android 4.4[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]4
link
Trích dẫn:

687474703A2F2F7777772E6D65646961666972652E636F6D2F 646F776E6C6F61642F7265666B67617272706434716367782F 41333030475F44585531414F41345[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]4F4C4331414F41312E7A6970anh em nào biết thì cứ từ từ load đừng xì link than[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
link mediafile
:P


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]