tình trạng máy treo logo khởi động liên tục mình dùng Flash_tool chạy đến bước này báo lỗi anh em nào gặp qua xin hướng dẫn thank nhiều[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]