Các PrO giúp em với....ca này khó ( 3gs để khoảng nửa ngày tự tối màn hình ) gọi điện đến có nhạc chờ nhưng k đổ chuông...cắm itunes không nhận...e đã chạy lại 3 lần pm mà vẫn vậy...ACE ai gặp qua ban này giúp e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]