tình hình là khách mang vào bị mã bảo vệ cứ tưởng ngon ăn nhận 40k rồi tính handset nhưng không thành khách nó ra lấy hành hạ cả buổi hẹn hai ngày...
tình hình là khách mang vào bị mã bảo vệ cứ tưởng ngon ăn nhận 40k rồi tính handset nhưng không thành khách nó ra lấy hành hạ cả buổi hẹn hai ngày lấy mà giờ mù tịt không biết a nào có kế sach hay giúp em với ạ :dead:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]