Máy là SH Mobile smart 7, nhưng mình seach trên mạng thì cái hình nó ko giống bác nào đã từng gặp máy này giúp e vs giờ ko biết nó là máy gì để up...
Máy là SH Mobile smart 7, nhưng mình seach trên mạng thì cái hình nó ko giống bác nào đã từng gặp máy này giúp e vs giờ ko biết nó là máy gì để up rom lại, máy bị mã bảo vệ e đã bấm đủ kiểu mà ko vào được recovery, bác nào biết hard reset or có file flash cho e xin với, thanks all mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]