tình hình là e có con qmobile q151 xài cpu 6252 bị hư flash e thay flash mà ko có file nạp vào. ae ai có file ok của con này cho e xin với. mong ae...
tình hình là e có con qmobile q151 xài cpu 6252 bị hư flash e thay flash mà ko có file nạp vào. ae ai có file ok của con này cho e xin với. mong ae giúp đỡ. thanks ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]