mình nhận cây 1280 chết nguồn kim không nhúc nhích do rớt đất mình mới vào nghề, mong ae chỉ giáo.thank trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]