máy khách tự up, giờ im lìm...cắm máy tính vẫn nhận nhưng k có driver...xin các bác giúp đỡ và cho e xin driver với ạ..không biết atf nuốt được không ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]