máy khách tự chạy pm , giờ im lìm..cắm máy tính khong thay nhận driver xin các bác cho phuong án ạ, có atf box và cho e xin driver với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]