nhận cây mấy mới đâu cheo logo ,úp rom gốc zip vấn cheo,up rom bin lân đâu vấn cheo,lân thư 2 la không chạy nứa ,úp la dùng ơ khoang 3% ko chạy nứa ,nha lại có mối atf không có bõ khác cứu emmc ,hàn vao atf thi báo lối thê này ,cắc bác cho ý kiến
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]