vẫn như như cũ rà mìn dò link + tr[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] google nha anh em
file full cứu máy là ok
Trích dẫn:

687474703A2F2F7777772E6D65646961666972652E636F6D2F 646F776E[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]C6F61642F7669746574706766676978626637652F473331334 85A5F44425530414E48315F4F4C4230414E48312E7A6970
link media file
đã úp anh em biết thì cứ từ từ load đừng xì link nha [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]