Tình hình là đang cần ae nào có cầm Note 3 SCL22 thì buzz yahoo giúp mình 1 chút [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] yahoo ở chữ kí nha [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]