Cập Nhật Tool Build Rom 5X Trên Ubuntu

- Tool được viết lại gần như mới ==> Hạn chế lỗi lặt vặt.
- Cập nhật Build root & no root code mới nhất
- Các bạn test cho ý kiến nhé.
- Chúc các bạn đón xuân vui vẻ cùng tool ubuntu
- Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]pass: như cũ


DEMO TOOL...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]