như tiêu đề anh giúp em tv s4 mini I9197 , em cám ơn nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]