như tiêu đề mog ae giúp đỡ con sam sung e500s hàn quốc muốn học tiếng việt ae nào có cho mình xin nhé,thaks ae đã xem tiêu đề.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]