mình thay cáp sạc + cáp loa rồi mà vẫn thế


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]