Tiếng việt Galaxy note 3 N900A edit trên nền rom stock ,mượt mà ,không hao pin,hard reset không mất tiếng việt,edit trực tiếp không mất dữ liệu quan trọng,thời gian 20p.
Dump sẵn system để làm máy sau cho nhanh
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]