Tình trạng máy dính mã bảo vệ ACE thao tác như sau 1- nhấn nút CHỤP HÌNH & NGUỒN máy hiện lên dòng chữ như hình dưới, xong thả 2 nút Chụp hình và...
Tình trạng máy dính mã bảo vệ ACE thao tác như sau
1- nhấn nút CHỤP HÌNH & NGUỒN
máy hiện lên dòng chữ như hình dưới, xong thả 2 nút Chụp hình và nguồn ra đợi 3 giây máy vào chế độ FACTORY Mode
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
2- Tới đây máy đã vào dc bảng thông báo FACTORY Mode và hiện 6 dòng chữ .vậy ace nhấn Volume - di chuyển xuống dòng nào để có tiền ae mobile biết rồi
3-đợi 2 phút máy reset và khởi động lại là có lúa
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]