file của anh minh trí nha anh em
ngày mai chính thức nghĩ tết nên share cho anh em nào cần
link thì mài + [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]ò [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]google thì ok
link
Trích dẫn:

687474703A2F2F7777772E6D656469616[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]6972652E636F6D2F646F776E6C6F61642F6E3865353672736B 673930777068322F473133304858585530414E4C332B54562B 4E4F2B524F4F542B4D494E485F5452495F424B2E7A6970

link mediafile đã úp nha
anh em nào biết thì có xì link nha [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]