Chẳng biết diễn đàn có chưa, up lên cho có data diễn đàn, Nhận 1 e bản TW treo logo, nên convert sang WW up rom 4.4 ok , anh em nào biết rồi thì dừng chém e tội nghiệp, up cho có data phong phú thui, cảm ơn anh e đã đọc tin, còn ai ko biết convert thì cho e xin ít điểm + cảm ơn để e xin pass download, cách covert + file sẽ vào inbox
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]