Hôm nay chia sẻ với các bạn mở mã bảo vệ và mã google con này, với anh em thợ dù đã từng làm rất nhiều con máy nhưng với con lày không phải ai cũng...
Hôm nay chia sẻ với các bạn mở mã bảo vệ và mã google con này, với anh em thợ dù đã từng làm rất nhiều con máy nhưng với con lày không phải ai cũng làm được. nếu các bạn bấm đồng thời 3 nút máy sẽ không bao giờ lên và vào recovery được
vậy mình hướng dẫn các bạn như sau, bạn mấy nút nguồn thấy máy rung một cái thì nhả nút nguồn ra rồi nhanh tay ấn đồng thời hai nút volume + và nút home cảm ứng, máy sẽ tự động vào recovery, lúc đó bạn làm gì thì biết rồi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]