Cuối năm ngồi tạp tành việt hóa chơi, Anh em nào có rồi thì xin bỏ qua, đừng chém e tội nghiệp . Tất cả các dòng blu chay, 4,4 đều chạy như nhau nên e chỉ úp hình tượng trưng 1 e thui. Có full rom của tất cả các e ở trên . Anh em nào cần cứ hú nha ,
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]